Zgloszenie

na Zuchtzulassungsprüfung 4. Czerwca 2017 w

Leipzig
Nazwa psa
Tytul 
Ksiega hodowlana, rodowodu
Chip-Nr. 
Data urodzenia
Ojciec
Matka
Hodowca
   Wspolwlasciciel
Imie: wlasciciela
Nazwa 
Ulica
NKK - KP
- Miasto 
Telefon
E-Mail