Zgloszenie

na 6.Reinhold Richtscheid Gedächtniss Schau 12. Maja 2018 w

47447 Moers, Krefelderstr. 201
Nazwa psa
Tytul 
Ksiega hodowlana, rodowodu
Chip-Nr., HD/ED 
Data urodzenia
Ojciec
Matka
Hodowca
   Wspolwlasciciel
Imie: wlasciciela
Nazwa 
Ulica
NKK - KP
- Miasto 
Telefon
E-Mail